Welkom

De vzw AJBA werd begin 2013 opgericht en van bij aanvang was het de bedoeling journalisten en media die gespecialiseerd zijn in alle vormen van moderne mobiliteit bij te staan. Al snel sloten verschillende actoren uit de sectoren mobiliteit, automobiel, motorfietsen en andere belangrijke stakeholders die betrokken zijn bij het beheer van de huidige en toekomstige mobiliteit, zich bij onze vereniging aan.

In een wereld waarin alles draait om communicatie, was het inderdaad van vitaal belang niet alleen nauwe banden te creëren en te onderhouden met onze leden maar ook met de hele beroepsgroep en met zijn essentiële partners.

De vzw AJBA is dus meer dan een groep journalisten, columnisten en media. De "Association des Journalistes Belges Auto Moto Mobilité" heeft zich zeer snel opgeworpen als HET ontmoetingsplatform bij uitstek waar al wie betrokken is bij het mobiliteitsmanagement mekaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen contacteren.

AJBA bestaat enerzijds uit journalisten en columnisten die zich regelmatig bezighouden met auto's, motorfietsen en/of mobiliteit en anderzijds uit belangrijke spelers uit de automotive industrie (auto, moto, mobiliteit), de PR officers en Directors Communicatie van de verschillende merken, vertegenwoordigers van verenigingen en federaties in de sector, van rijhulpbedrijven, van fabrikanten en dienstverlenende bedrijven, ….).

De "Rendez-vous met AJBA"

De vzw AJBA organiseert regelmatig ontmoetingen, bedrijfsbezoeken of nog debatavonden met specialisten uit de betrokken sector. Deze conferenties, meestal in combinatie met een dîner, vinden in principe om de twee maanden plaats onder de benaming "Rendez-vous met AJBA". Tijdens recente conferenties bespraken wij de uitdagingen inzake energietransitie, de toekomst van synthetische brandstoffen en de problematiek van hun aanpassing aan ons actueel wagenpark of nog de impact van de toenemende electrificatie van ons wagenpark en de impact ervan op de dienstverlening-na-verkoop (quid met de organisatie van garages, onderhoud, recyclage, …).

Méér info onder "Nieuws".
 

Een van de belangrijke voordelen die de vzw AJBA voor u in petto heeft is een Repertorium met niet alleen de contactgegevens van al haar leden maar ook die van alle stakeholders in de automotomobilitreitssector en aanverwante.Omwille van de AVG-voorschriften in verband met het respecteren van de privacy is die informatie niet spontaan toegankelijk voor iedereen en moet u wel eerst het secretariaat contacteren.

Raadpleeg de pagina "Leden en contacten".

Welkom bij de "Association des Journalistes Belges Auto Moto Mobilité".

Welkom op onze website !

Welkom op onze website !