Dinsdag 23 januari 2024 :

Gewone Algemene Vergadering AJBA!

Noteer alvast de datum van deze voor onze leden belangrijke vergadering, of ze "effectief lid" zijn, "sympathisant" of "partners".

Plaats en tijd laten wij eerstdaags weten.

Zij zal in elk geval in de late namiddag plaatsvinden.

______________________________________________

2022. All Rights Reserved