Hoe lid worden ?

Om lid te worden en van onze voordelen en initiatieven te genieten vragen wij u te voldoen aan een aantal voorwaarden zoals : het instemmen met:

-  het instemmen met ons huisreglement;
- het instemmen met onze gedragscode;
- her instemmen met de deontologiesche code van ons vak;
- en het juiste aanvraagformulier voor lidmaatschap (effectief of sympathiserend lid) correct ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het e-mailadres van het secretariaat:

        admin@ajba.be

 CKlik hier om onze verschillende lidmaatschapscategorieën en hun voordelen te ontdekken. 

Formules :

Effectief lid (lidgeld 50€/jaar)
 
Journalisten, fotografen en kroniekschrijvers

Klik hier om uw candidatuur als effectief lid voor te stellen.

Sympathiserend lid (lidgelg 75€/jaar)
 
Officials uit de auto, moto en aan mobiliteit aanverwante sectoren, Communicatiedirecteurs en Public Relations officers van merkinvoerders en andere stakeholders uit de mobiliteitsomgeving.

Klik hier om uw candidatuur als sympathiserend lid  voor te stellen.

"Partner" lid

"Partner Bronze" (lidgeld 500€/jaar)
"Partner Silver" (lidgeld 750€/jaar)
"Partner Gold" (lidgeld 1200/jaar)

De details van de beschikbare voordelen zijn hier beschikbaar.

 Officials uit de auto, moto en aan mobiliteit aanverwante sectoren, Communicatiedirecteurs en Public Relations officers van merkinvoerders en andere stakeholders uit de mobiliteitsomgeving.

Klik hier om uw candidatuur als partner lid voor te stellen.

Het lidmaatschapsgeld is exclusief BTW, op jaarbasis en fiscaal volledig aftrekbaar.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan alleen schriftelijk worden opgezegd 3 maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Heeft u vragen, of wilt U ons laten weten wat uw verwachtingen zijn, neem dan contact op met het secretariaat via +32 475 244 459 of admin@ajba.be

2022. All Rights Reserved