Onze activiteiten

« Rendez-vous met AJA » van 26 september ‘23

Stéphane BOCQUE (FEBEG) :

Is de omschakeling van thermisch naar elektrisch echt gerechtvaardigd?

 

Op 26 september '23 was Stéphane BOCQUE te gast bij onze vereniging tijdens een van onze traditionele "Rendez-vous met AJBA ".

De locatie voor deze ontmoeting was het restaurant "HAU" in Sint Pieters Woluwe, een charmante plek, verfraaid met een typisch Thaise maaltijd bereid door Chef HAU zelf!

Als inleiding op de debatten heeft Pascal COURRIER (Coyote Belgium) een overzicht gegeven van de reeds geïmplementeerde en toekomstige ontwikkelingen van een van de belangrijkste verkeersinformatiesystemen.

Als woordvoerder van FEBEG en als een dynamische animator van groepen die streven naar een beter milieu, heeft Stéphane BOCQUE natuurlijk gepleit voor de toekomst van elektrische mobiliteit.

Ondersteund door tal van illustraties, grafieken, statistieken en andere documenten die zijn gepubliceerd door de actoren in de sector, heeft Stéphane BOCQUE geprobeerd degenen die terughoudend zijn om volledig elektrisch te gaan, te overtuigen. Dat was van hem te verwachten...

Zoals verwacht, heeft zijn aandachtig publiek niet automatisch ingestemd met zijn argumenten en sommige van zijn wellicht wat subjectieve opmerkingen in perspectief geplaatst.

Niet zonder uit te leggen, met talrijke foto's uit de "goede oude tijd", dat hij geboren is en opgegroeid in een omgeving die sterk beïnvloed is door de auto. Dit heeft ons in staat gesteld om in hem een autoliefhebber te ontdekken; een heel programma aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in onze mobiliteit!

De balans van deze bijzonder interessante avond moet echter de interessante en intelligente heroverwegingen van de overgang van op olie gebaseerde brandstoffen naar elektriciteit aan boord benadrukken.

Het moet gezegd worden, de afwezigen hadden ongelijk!

Aangezien de avond levendig was en iedereen in staat stelde een warme locatie en een even genereuze als heerlijke keuken te ontdekken.

Natuurlijk wilde onze Raad van Bestuur, in afwezigheid van onze voorzitter Erwin De Weerdt in het buitenland, Stéphane BOCQUE bedanken voor zijn interessante en enthousiaste "bijdrage"!

De volgende "Rendez-vous met AJBA " zal plaatsvinden op donderdag 16 november 2023 in Grez-Doiceau, aan de rand van Vlaams-Brabant, met als thema het pittige en controversiële onderwerp van ultrasnelle Hyperloop-mobiliteit; de debatten zullen worden geleid door Gilles FARTEK, een landgenoot die sterk betrokken is bij de ontwikkeling van dit vervoersmiddel van de toekomst!

En dan... op dinsdag 5 december '23, opnieuw bij HAU, een avond die een jaar vol evenementen en ontmoetingen afsluit.

Ter gelegenheid daarvan zal AJBA het woord geven aan een bijzonder interessante en... seizoensgebonden gesprekspartner! Maar dat blijft nog een verrassing!

Dus noteer de data alvast:

  • 16 november 2023, 19.00 uur, restaurant "La Suggestion" (Grez-Doiceau): De Hyperloop en zijn toekomst;
  • 5 december 2023, 19.00 uur, bij HAU (Sint Pieters Woluwe): ...... ?

*  *  *  *  *

Rendez-vous met AJBA van 13 juni '23

Wat interessante informaties onthuld door
onze spreker,
Catherine LENAERTS (FEBELAUTO)

Voor deze derde "Rendez-vous met AJBA" dit jaar, konden wij een zeer interessante spreker uitbodigen!

Wie er bij was kreeg ionderdaad een schat aan informatie mee van onze gastspreker mevrouw Catherine LENAERTS, gedelegeerd bestuurder van FEBELAUTO.

Catherine LENAERTS hield haar toehoorders op het puntje van hun stoel met een uiterst professionele presentatie over de recyclage van elektrische (en aanverwante) voertuigen.

Een van vele vertrouwelijke nieuwtjes die zij met ons deelde ging over de komst van een nieuwe speler-specialist in recycling, een ander had betrekking op het fijn stof dat vrijkomt bij het ontmantelen van voertuigen!

Stel u voor dat dit stof, dat verschillende waardevolle elementen bevat, ook wordt verwerkt en gerecycleerd, waardoor het recyclage coëfficiënt verhoogt van 97% naar... 100%.

En zeggen dat dit maar twee voorbeelden zijn van wat er tijdens deze boeiende avond ter sprake kwam.

De volgende “Rendez-vous met AJBA” is alweer gepland voor September. Alle details hierover verschijnen binnenkort op deze website!


*  *  *  *  */strong>

Een excusieve ontmoeting in het kader van onze " Rendez-vous met AJBA"

 Philippe PONCELET en Benoit DELIEGE lieten in hun hart kijken...

AJBA is er in geslaagd om op 23 maart ll. een uitzonderlijke ontmoeting te organiseren met deze twee getalenteerde kunstenaars in de galerij van Raphaël van der Straten in hartje Waver.

Met Benoit DELIEGE en Philippe PONCELET als gasten ging het die avond om een allesbehalve formele en stoffige bedoening!

Er was de tentoonstelling van meer dan 50 werken en er was de uitbundige uitleg van beide kunstenaars over hun carrière.

Beiden hadden het over een leven met vele ups en downs, dat zich niet liet aflezen als een simpel curriculum vitae.

Benoit en Philippe verrijkten hun verhalen met letterlijk schilderachtige details en strooiden gul "knapperige" anekdotes in het rond over een leven dat uiteindelijk rijk bleek te zijn aan gelukkige toevalligheden, onvoorziene ontmoetingen, soms teleurstellingen, maar uiteindelijk getuigde van succes!

Zo herinnerde Benoit zich een baancontrole op het moment dat zijn auto vol zat met schilderijen en tekeningen, die natuurlijk niet gedekt waren door een factuur.

U kan zich best de rest van het verhaal voorstellen…Of liever, nee; u had er maar bij moeten zijn op 23 maart!

En dit is slechts een voorbeeld van wat er in Waver over de tongen ging en dan viel veel nog onder de noemer ”vertrouwelijk”.

 Inderdaad, als sprekers er om vragen houden wij onze avonden achter gesloten deuren. Dat maakt ze alleen maar boeiender!

De AJBA heeft dus eens te meer haar dynamiek en haar zin voor opportuniteiten bevestigd door soms, ook op korte termijn, zeer interessante en onverwachte evenementen te organiseren!

 De volgende "Rendez-vous met AJBA" is al gepland voor half april en heeft naar goede gewoonte 's avonds plaats.

In principe gaat het om 18 april, aanvang 19.30 uur, maar die bevestiging krijgt u binnen enkele uren.

Het thema van deze avond?

Chtttt! Daarover vertellen wij u meer over binnen een paar dagen!

Maar het wordt best weer een spannend verhaal!

Philippe PONCELET                                        

Benoit DELIEGE

..

* * * * *
31 januari 2023 : "Rendez-vous met AJBA"

RENTA vzw ontdekken :

Op 31 januari 2023 waren de leden en sympathisanten van AJBA te gadt bij RENTA, de Federatie van Voertuigverhuurders.

Op het menu stonden, naast een bijzonder royaal buffet, de directieleden van RENTA die bij die gelegenheid hun activiteiten en de evolutie van de autoverhuursector wisten toe te lichten.

De huidige periode is niet alleen rijk aan gebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, maar ook aan een klimaat van onzekerheid. Met Belgische en Europese overheden die, onder druk van welbepaalde lichting politici (waarvan bekend is dat heel wat van die zelfverklaarde specialisten niet eens weten waar het inzake mobiliteit nu in feite om draait) constant twijfelen aan de haalbaarheid van de genomen opties.

Terwijl voor sommigen de mobiliteit alleen maar kan evolueren naar "volledig elektrisch", uiten anderen reeds twijfels bij de haal- en uitvoerbaarheid van de reeds genomen beslissingen.

In deze context is de autoverhuursector momenteel zeer succesvol en biedt hij klanten de mogelijkheid zich gemakkelijk, en zonder riskante investeringen, aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt.

Zij wezen er wel op dat de sector al bij al beperkt in omvang blijft in vergelijking tot de particuliere aankopen; maar dat hij daarom niet minder belangrijk is, zowel wat betreft het aantal transacties als de gemiddelde of zelfs imposante grootte van de auto’s waar uiteindelijk grotendeels professionele klanten (als bedrijfsvoertuig of dienstwagen) voor kiezen.

Uit onderzoek blijkt dat "werknemers", wanneer zij de keuze krijgen, nu liever gaan voor een "bedrijfswagen" dan voor een salarisverhoging. Zij willen comfort vandaag, en nu meteen!

Het valt nog te bekijken of deze optie op middellange termijn de meest verstandige is in verband met de berekening van het pensioen aan het einde van de loopbaan. Zoals bekend berekent men het pensioen op basis van het totale salaris gedurende de ganse loopban.

AJBA dankt dan ook van harte Erik Maes (Directeur Renta Solutions), Frank Van Gool (Algemeen Directeur Renta), Stefan Delaet (Voorzitter Renta & Directeur KBC Autolease) en Johan Portier (Voorzitter Lange Termijn Verhuur en Directeur Leaseplan) voor hun bijdrage tot het success van deze “Rendez-vous met AJBA”.


* * * * *

"Rendez-vous met AJBA" van 29 november 2022

Pierre COENEGRACHTS (VisitWallonia) :

"In België heeft het toerisme al te vaak te lijden
onder mobiliteits-mis-management!"

Met het laatste diner-debat van het jaar van onze vereniging kwamen wij onze afspraken na!

Pierre COENEGRACHTS, adjunct-directeur-generaal en woordvoerder van "VisitWallonia" (verantwoordelijke voor het toerisme in Wallonië), heeft die avond wel degelijk tegen een aantal heilige huisjes geschopt, en niet van de minste.

Hij herinnnerde ons vooreerst aan aan de - zeer Belgische - geschiedenis van het beheer van het toerisme in België en de wirwar van reorganisaties door de overheden van Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Vervolgens stelde onze gastspreker de recente statistieken van Roland Berger Strategy Consultants voor over de toeristische keuzes die onze landgenoten en buitenlandse bezoekers maken. Een ware verrassing en een heuse openbaring!

Pierre COENEGRACHTS ging ook in op de verwachtingen van onze landgenoten met betrekking tot het beheer van onze wegen, onze infrastructuur en onze mobiliteit in het algemeen, zonder al te diep in te gaan op het plan "Good Move" (een gecontesteerd initiatief van alweer Brussels Hoofdstedelijk Gewest) omdat dit project op zich al een avondvullend onderwerp van discussie is.

Ook stond hij onder meer stil bij de "tegendraadse" en ongecoördineerde organisatie van wegwerkzaamheden die overheid, steden en gemeenten plannen tijdens vakantieperiodes, op het moment dat wij met z’n allen op vacantia gaan en buitenlandse toeristen naar ons land komen! Een dwaas fenomeen waar onze middenstanders (zelfstandigen en handelaars (restaurants, hotels en andere activiteiten) geweldig onder lijden.

 De deelnemers aan deze "Rendez-vous met AJBA" hebben met entoesiasme vele - soms pijnlijke - vragen gesteld waarop onze spreker openhartige op geantwoord heeft.

 De presentatie van de heer COENEGRACHTS kreeg een smeuig verlengstuk in de vorm van een verfijnd degustatiemenu van topchef Giuseppe Santoro van De Vini e Cucina, ons aangeboden door Pascal COURRIER en Vincent HEBERT van COYOTE Systems Benelux die wij hierbij nog eens extra danken voor hun dynamische steun aan onze vereniging dit jaar.

We zijn al begonnen met het plannen van nieuwe “Rendez-Vous met AJBA” in 2023 en hopen ook u te ontmoeten op het 100ste Autosalon op de Heizel (van 14 tot 22 januari 2023).

* * * * *

"Rendez-vous met AJBA" van 9 sept. 2022 :

"von Karman Institute for Fluids Dynamics"
(Sint-Genesius-Rode)

Gelegen aan de poorten van Brussel verwelkomde het wereldberoemde maar weinig bekend van « von Karman Institute for Fluids Dynamics » de leden van onze vereniging, "Association des Journalistes Belges Automoto" (AJBA).

Klik op deze lijn om te zien hoe dit bijzonder interessante bezoek verliep.

* * * * *

15 juni 2022 : "Rendez-vous met AJBA": Filip RYLANT (Traxio)

Ontmoeting na ontmoeting, ontmoeting na ontmoeting, bezoek na bezoek, heeft onze vereniging AJBA, heeft zich ontpopt tot een ideaal ontmoetingsplatform al wie bij de mobiliteitssector betrokken is; onze vereniging is zonder twijfel "the place to be"!

Dit keer kreeg Filip RYLANT, woordvoerder van TRAXIO, de kans om ons op een andere manier naar MOBILITEIT, in de breedste zin van het woord, te laten kijken!

 TRAXIO, de Federatie van de automobielindustrie en aanverwante sectoren, vroeger bekend onder de naam "FEDERAUTO", bleek voor alle deelnemers alsnog uit een moeilijk te ontwarren kluwen van organisaties te bestaan. Volgens Filip RYLANT is Traxio dat zeker!

Het gaat om 14 federaties uit niet minder dan 5 sectoren!

 Een vraag van een van de deelnemers aan onze derde "RENDEZ-VOUS met AJBA" betrof de toekomst van de after-sales sector.

In de automobiel- en motorsector, maar ook in de bedrijfsvoertuigen- en de fietssector (jaja, ook fietsen, want TRAXIO is niet alleen geïnteresseerd in auto's en co) is "mobiliteit" een even belangrijk begrip voor TRAXIO als voor AJBA!

Anders gezegd, “after-sales” slaat op alles wat te maken heeft met voertuigen-na-verkoop, wat in feite logisch is.

Met in het achterhoofd de veelbesproken mijlpaal van 2035!

 Tijdens zijn presentatie van bijna een uur haalde Filip RYLANT vele aspecten waarvan zelfs de meest ingewijden het betsaan niet vermoedden..

Zoals de evolutie van de kosten, de reorganisatie van garages, de evolutie van de slijtage van de gevoelige onderdelen van onze auto’s, zonder de sector van de fietsen en de fietsenwinkels te vergeten, een sector waarmmme wij veel minder vertrouwd zijn!!

Kortom, opnieuw een erg constructieve avond met een meer dan interessante uitwisselingen van gedachten in combinatie met een heerlijke maaltijd! 

Presentatie GDA

Presentatie IAS

Wil u méér weten over dit passionnant en intéressant debat? Klik hier !

* * * * *

"Rendez-vous met AJBA" van 26 april 2022 : Olivier NEIRYNCK (Brafco)

De "Rendez-vous met AJBA" afspraken zijn voortaan de « place to be » voor wie belangstelling heeft in de mobiliteitssector.

Bij AJBA kunnen journalisten, vertegenwoordigers van fabrikanten en leveranciers van apparatuur, politieke en verenigingsactoren op het gebied van mobiliteit, enz. elkaar regelmatig treffen.

Op 26 april van dit jaar leidde Olivier NEIRYNCK (franstalig woordvoerder van BRAFCO, de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars) een boeiend debat over de verschillende actuele of toekomstige (of nog in testfase) technologische toepassingen waarmee auto’s met thermische motoren hun carrière op de weg kunnen voortzetten!

Op zijn beurt stelde Vincent HEBERT (gedelegeerd bestuurder van Coyote Systems Benelux) de nieuwe initiatieven van COYOTE voor ter opvolging van de evolutie van het wegverkeer in België.

Het succes van deze "Rendez-vous met AJBA" overtrof de verwachtingen van de organisatoren die niet konden ingaan op verschillende aanvragen tot deelname.
Wilt u meer weten over wat Olivier NEIRYNCK heeft gezegd ?
Klik hier !

 

Pierre CHAUDOIR van  Radio BXFM/104,3MHz in Brussel en vaste partner van AJBA stak zijn mlicro onder de neus van een aantal deelnemers, zoals
 
Erwin de WEERDT (Voorzitter AJBA) ;
Olivier NEIRYNCK (woordvoerder van BRAFCO uiteraard) ;
Pascal COURRIER (Algemeen Directeur van COYOTE Systems Benelux) ;
Gabriel GOFFOY (Communicatie Directeur van FEBIAC)

Luister maar...

 *  *  *  *  *

 "Rendez-vous met AJBA" van 25 november 2021 : Professor Francesci CONTINO (UCLouvain)

als gastspreker rond het thema :

Hoe ons energieverbruik optimaliseren om de energieomslag te vergemakkelen?

Uitnodiging van AJBA en COYOTE SYSTEMS Benelux.

Tijdens het dîner dat het debat omkaderde dat Professor Francesco CONTINO overigens met verve voerde  hadden onze leden heel wat vragen (ook pittige) in petto over hoe onze mobiliteit er in de toekomst uit zou zien en welke de reële impact ervan zou kunnen zijn op het milieu.

Aan dit debat ging een exclusief bezoek vooraf aan de ateliers van « Boutsen Ginion Racing » onder de kundige leiding van de baas van het team, Olivier LAINE, die erg gul heel wat informatie deelde, soms op het randje van de… indiscretie...

 

 


*  *  *  *  *

Bezoek aan de "Ford Proving Ground" in Lommel
15 october 2021

Op uitnodiging van Ford konden een aantal leden tijdens een bezoek aan Ford’s belangrijkste testcentrum in Europa kennis maken met zowel de laatste evoluties van de testbanen en installaties als met de testritten zelf die beantwoorden aan de gangbare internationale normen...!

2022. All Rights Reserved