26 september 2023, 19u : ons volgende "Rendez-vous met AJBA"

te Grez Doiceau, in het "restaurant "la SUGGESTION".

Thema van het debat :

Quid met de mobiliteit van morgen :
Hyperloop-technologieën: mythe of realiteit?

door Gilles FARTEK, Consultant

Voor de officiële uitnodiging en alle informaties, klik hier.
Klik hier om in te schrijven.

_____________________________________________

Noteer ook alvast de laatste afspraak van het jaar:

5 december 2023, te 19.00 uur, Restaurant "HAU" (Sint-Pieters-Woluwe)

Spreker(s) en thema: VERASSING!

Maar we kunnen u nu al verzekeren dat deze avond zeer levendig en interessant zal zijn!"

_____________________________________________

Léo van der Linden is overleden

Onze collega Léo van der Linden is op 4 juni op 75-jarige leeftijd overleden.

Onze collega van "SportMoteur" en de Nederlandstalige uitgave "MotorenSport" - waar hij verantwoordelijk voor was - richtte in 1980 "Motorrijder" op, meer specifiek gewijd aan motoren.

Natuurlijk was hij erg enthousiast over de taal van Vondel, maar hij was desalniettemin een uitstekende collega met wie we altijd met veel plezier hebben samengewerkt!

_______________

Overlijden...

Marie-Christine Devleeschouwer

ex-PR van Toyota, die jaar en dag het secretariaat van de AJBA-UJBAM verzorgde, is overleden.

We betuigen ons medeleven aan haar familie en dierbaren.

______________________________________________

31 januari 2023: Algemene Statutaire Vergadering van AJBA

Een nieuwe naam:

Association des Journalistes Belges Auto Moto Mobilité !

De vergadering vond plaats in ideale omstandigheden aangezien slechts één lid ontbrak en alle andere effectieve leden (met stemrecht) aanwezig waren of zich lieten vertegenwoordigen. Een waar record en  een zeldzaam feit, zelfs in het verenigingsleven!

Velen onder hen mengden zich actief in de discussies en kwamen met nieuwe ideeën en suggesties. Wat normal  een traditionele bijeenkomst is bleek dit keer bijzonder belangrijk te zijn.

De Algemene Statutaire Vergadering van 31 januari evalueerde de huidige stand van zaken van de Vereniging en keek naar haar verwachtingen in de nabije toekomst. Van de besproken punten en de genomen besluiten onthouden wij niet alleen

-  de presentatie van de rekeningen, de balans voor het jaar 2022 en de presentatie van de begroting voor 2023 onder het toezicht van onze commissarissen, Paul Verdbois en  Luc Vandersleyen

-    het voorstel tot wijziging van onze statuten ten gevolge van de evolutie van de wettelijke voorschriften voor vennootschappen (organisaties zonder winstoogmerk maken deel uit van deze sector), werd unaniem goedgekeurd

-    de herverkiezing van de aftredende Bestuuders. Wat betekent dat Erwin De Weerdt,(Voorzitter), Philippe De Leener (Secretaris), Alex Kouprianof (Penningmeester) en Alex Stroinowsky (Bestuurder) voor de komende drie jaar de Raad van Bestuur vormen

Maar ook, en vooral:

-       de evolutie van de naam van onze vereniging AJBA, waarvan de letters staan voor "Association des Journalistes Belges… Auto Moto Mobilité". Want omwille van de optredende diversificatie gaat de actualiteit van vandaag over veel  meer dan alleen maar auto's en motoren.

Deze evolutie past perfect in de positionering van AJBA, die zich voortaan profileert als een "ontmoetingsplatform voor alle spelers in de sector van de individuele mobiliteit", de importateurs van voertuigen (incl. fietsen, scooters en andere vehikels), beroeps- en belangenverenigingen, groeperingen of nog de overheid, ...

_______________________

De prijs van stookolie stijgt terwijl de prijs van olie daalt... Hoe valt dit te verklaren??

Olivier NEIRYNCK, woordvoerder van de BRAFCO, was in april gastspreker op onze "Rendez-Vous met AJBA". Tijdens een recent interview bij de RETB-FB gaf hij een precies antwoord op vragen die veel mensen zich stellen.
Lees hier zijn antwoorden!

De "RENDEZ-VOUS met AJBA"

Op 15 juni '22 organiseerde onze vereniging haar derde "Rendez-vous met AJBA", een programma van lezingen, debatten en bezoeken.

Na professor Francesco CONTINO (UCLouvain), Olivier NEIRYNCK (BRAFCO), was het de beurt aan Filip RYLANT (TRAXIO), die deze keer de toekomst en de mogelijke problemen van de dienst na verkoop in deze tijden van verstoorde mobiliteit aankaartte. Voor meer informatie, zie de volgende pagina "Onze activiteiten".

Begin september 2022 zal de AJBA, exclusief voor haar leden, de deuren openen voor een bezoek aan een mysterieus, eerder weing bekend studiecentrum. Binnenkort meer informatie op deze pagina's!

2022. All Rights Reserved